Den éischten Weekend vum Interclub ass eriwwer!

Bilan:

Hären +35: 7:1 (Schëffleng)
Damen +35: 1:7 (Schieren)
Hären +45: 0:8 (Bieles)
Jongen U12: 0:4 (Senningerbierg)

Mir soen jidderengem merci deen eis équipen ennerstëtzen komm ass.

Bilan du weekend:

Hommes +35: 7:1 (Schifflange)
Dames +35: 1:7 (Schieren)
Hommes +45: 0:8 (Belvaux)
Garçons U12: 0:4 (Senningerberg)

Un grand merci à tous nos supporters.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close